Carola's Street - Pass The Dutchie

Utvecklande samtal

Nu på våren som vi hade nya planer på att göra en omgruppering av våra kunder så ville vi ha bättre kunskaper när det gäller hur vi kunde intressera nya kunder genom dom gamla kunderna och detta gjorde att vi tog och gjorde en gruppdialog med olika kunder tillsammans med säljarna och det visade sig var bra eftersom vi hade ett bra utbyte av tankar som gjorde att vi kunde förstå vad vi behövde göra för att få nya och bra kunder till företaget. Det var tack vare att vi hade gått denna kurs inom gruppdialog som gjorde att vi hade dom rätta tankemallarna för våra kunder.